Praktisch

Schooluren

Kleuter

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

 

WOENSDAG

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

08.45 – 09.35

08.45 – 09.35

09.35 – 10.25

09.35 – 10.25

Speeltijd

Speeltijd

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

11.30 – 12.20

11.30 – 12.20

Refter + speeltijd

Middagtoezicht tot 12.30

13.45 – 15.25

 

Avondtoezicht tot 16.00

 

Lager

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

 

WOENSDAG

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

08.45 – 09.35

08.45 – 09.35

09.35 – 10.25

09.35 – 10.25

Speeltijd

Speeltijd

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

11.30 – 11.55

11.30 – 12.20

Refter + speeltijd

Middagtoezicht tot 12.30

13.05 – 14.20

 

Speeltijd

 

14.35 – 15.25

 

Avondtoezicht tot 16.00

 

Info voor de start…

Er is een actieve oudervereniging in de school die allerhande activiteiten ondersteunt.
We zijn een gastschool voor opleiding tot leerkracht, dus af en toe is er een stagiare in de klas.
Er zijn geregeld fora en open klasmomenten waar je de kinderen aan het werk kan zien.
Voor de instappers zijn er kennismakingsmomenten.

We zijn een groene school, dwz groene speelplaats, groene afval (dus geen restafval), recyclage, …
We zijn een sportieve school , dus verwachten we dat iedereen meedoet aan de sportieve activiteiten.
Info vind je steeds in onze nieuwsbrieven die elke week gepubliceerd worden.
We zijn een school van het GO!-net, dus iedere deelnemer onderschrijft de visie en waarden van het GO! 

Kalender 2019-2020

Eerste trimester

  
 

Hervatting

Maandag 2 september 2019

 

Infoavond Klare Bron

Dinsdag 11 september 2019

 

Oudervergadering

Dinsdag 24 september 2019

 

Schoolfotograaf

Woensdag 2 oktober 2019

 

Dag van de leerkracht

Vrijdag 4 oktober 2019

 

Facultatieve verlofdag

Maandag 7 oktober 2019

 

Pedagogische studiedag

Dinsdag 8 oktober 2019  

 

Halloweentocht

Vrijdag 18 oktober 2019

 

Doe-mee moment nieuwe knuffels

Dinsdag 22 oktober 2019

 

Forum

Vrijdag 25 oktober 2019

 

Herfstvakantie

Van maandag 28 oktober 2019 tot en met

zondag 3 november 2019

 

Instapdatum knuffels

Maandag 4 november 2019

 

Wapenstilstand

Maandag 11 november 2019

 

Oudervergadering

Dinsdag 12 november 2019

 

Voorleesdag/leesfeest

Woensdag 20 november 2019

 

Sintfeest

Donderdag 5 december 2019

 

Doe-mee moment nieuwe knuffels

Dinsdag 17 december 2019

 

Kerstvakantie

Van maandag 23 december 2019 tot en met

zondag 5 januari 2020

Tweede trimester

  
 

Instapdatum knuffels

Maandag 6 januari 2020

 

Pedagogische studiedag

Woensdag 29 januari 2020

 

Instapdatum knuffels

Maandag 3 februari 2020

 

Quiz – dance – fuif

Zaterdag 8 februari 2020

   
 

Doe-mee moment nieuwe knuffels

Dinsdag 18 februari 2020

 

Krokusvakantie

Van maandag 24 februari 2020tot en met

zondag 1 maart 2020

 

Instapdatum knuffels

Maandag 2 maart 2020

 

Vrije dag

Maandag 9 maart 2020

 

Pedagogische studiedag

Dinsdag 10 maart 2020

 

Oudervergadering

Dinsdag 17 maart 2020

 

Doe-mee moment nieuwe knuffels

Dinsdag 31 maart 2020

 

Forum

Vrijdag 3 april 2020

 

Paasvakantie

Van maandag 6 april 2019 tot en met

zondag 19 april 2020

Derde trimester

  
 

Instapdatum knuffels

Maandag 20 april 2020

 

Dag van de arbeid

Vrijdag 1 mei 2020

 

Lentejogging

Vrijdag 15 mei 2020

 

Doe-mee moment nieuwe knuffels

Dinsdag 19 mei 2020

 

Hemelvaart

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

 

Instapdatum knuffels

Maandag 25 mei 2020

 

Oudervergadering

Dinsdag 26 mei 2020

 

Pinkstermaandag

Maandag 1 juni 2020

 

Tuinfeest

Zaterdag 6 juni 2020

 

Proclamatie 3de kleuterklas en 6de leerjaar

Donderdag 25 juni 2020

 

Laatste schooldag (einde 12u)

Dinsdag 30 juni 2020

 

Begin zomervakantie

Woensdag 1 juli 2020

Opvang

De stedelijke Vzw Kinderopvang Leuven neemt in opdracht van de stad Leuven de administratie van de buitenschoolse opvang op zich, dit is de opvang voor en na school. U krijgt dus een aparte factuur voor de buitenschoolse opvang. De ouders dienen vóór hun kind voor de eerste keer wordt opgevangen het opvangdossier in te vullen en te ondertekenen. Verdere informatie vindt u terug in het huishoudelijk reglement van de Vzw Kinderopvang Leuven. Uren:

  • ’s morgens vanaf 07.00 tot 08.30
  • 's namiddags vanaf 16.00 tot 18.30
  • 's woensdags vanaf 12.30 tot 18.30

Warme maaltijden

U kan kiezen voor warme maaltijden. Bij de start van het schooljaar schrijft u in voor vaste dagen en voor het hele schooljaar.