Praktisch

Schooluren

Kleuter

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

 

WOENSDAG

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

08.45 – 09.35

08.45 – 09.35

09.35 – 10.25

09.35 – 10.25

Speeltijd

Speeltijd

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

11.30 – 12.20

11.30 – 12.20

Refter + speeltijd

Middagtoezicht tot 12.30

13.45 – 15.25

 

Avondtoezicht tot 16.00

 

Lager

MAANDAG

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

 

WOENSDAG

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

Ochtendtoezicht vanaf 08.30

08.45 – 09.35

08.45 – 09.35

09.35 – 10.25

09.35 – 10.25

Speeltijd

Speeltijd

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

11.30 – 11.55

11.30 – 12.20

Refter + speeltijd

Middagtoezicht tot 12.30

13.05 – 14.20

 

Speeltijd

 

14.35 – 15.25

 

Avondtoezicht tot 16.00

 

Info voor de start…

Er is een actieve oudervereniging in de school die allerhande activiteiten ondersteunt.  

We zijn een gastschool voor opleiding tot leerkracht, dus af en toe is er een stagiaire in de klas.
Er zijn geregeld fora en open klasmomenten waar je de kinderen aan het werk kan zien.
Voor de instappers zijn er kennismakingsmomenten.

We zijn een groene school, dwz groene speelplaats, groene afval (dus geen restafval), recyclage, …
We zijn een sportieve school , dus verwachten we dat iedereen meedoet aan de sportieve activiteiten.
Info vind je steeds in onze nieuwsbrieven die elke week gepubliceerd worden.
We zijn een school van het GO!-net, dus iedere deelnemer onderschrijft de visie en waarden van het GO! 

Kalender 2020-2021

Eerste trimester

  
 

Hervatting

Dinsdag 2 september 2020

 

Infoavond Klare Bron

Zie data in nieuwsbrief

 

Oudervergadering

Dinsdag 22 september 2020

 

Schoolfotograaf

Woensdag 7 oktober 2020

 

Dag van de leerkracht

Maandag 5 oktober 2020

 

Facultatieve verlofdag

Maandag 12 oktober 2020

 

Pedagogische studiedag

Dinsdag 13 oktober 2020  

 

Halloweentocht

Vrijdag 30 oktober 2020

 

Doe-mee moment nieuwe knuffels

Dinsdag 27 oktober 2020

 

Herfstvakantie

Van zaterdag 31 oktober 2020 tot en met

zondag 8 november 2020

 

Instapdatum knuffels

Maandag 9 november 2020

 

Wapenstilstand

Woensdag 11 november 2020

 

Voorleesdag/leesfeest

Woensdag 18 november 2020

 

Sintfeest

Vrijdag 4 december 2020

 

Doe-mee moment nieuwe knuffels

Dinsdag 15 december 2020

 

Kerstvakantie

Van zaterdag 19 december 2020 tot en met

zondag 3 januari 2021

Tweede trimester

  
 

Instapdatum knuffels

Maandag 4 januari 2021

 Facultatieve verlofdag

Vrijdag 29 januari 2021

 Oudervergadering

Dinsdag 2 februari 2021

 Doe-mee moment nieuwe knuffels

Dinsdag 9 februari 2021

 

Pedagogische studiedag

Woensdag 10 februari 2021

 

Krokusvakantie

Van zaterdag 13 februari 2021 tot en met

zondag 21 februari 2021

 

Instapdatum knuffels

Maandag 22 februari 2021

 

Kijkdag nieuwe ouders

Woensdag 24 februari 2021

 

Fuif oudervereniging 

Zaterdag 13 maart 2021

 

Pedagogische studiedag 

Woensdag 17 maart 2021

 

Kijkdag nieuwe ouders 

Donderdag 18 maart 2021

 

Oudervergadering

Dinsdag 17 maart 2020

 

Doe-mee moment nieuwe knuffels

Dinsdag 30 maart 2021

 

Paasvakantie

Van zaterdag 3 april 2021 tot en met

zondag 18 april 2021

Derde trimester

  
 

Instapdatum knuffels

Maandag 19 april 2021

 

Pedagogische studiedag

Woensdag 21 april 2021

 

Oudervergadering 

Dinsdag 27 april 2021

 

Lentejogging

Vrijdag 7 mei 2021

 

Doe-mee moment nieuwe knuffels

Dinsdag 11 mei 2021

 

Hemelvaart

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021

 

Instapdatum knuffels

Maandag 17 mei 2021

 

Pinkstermaandag

Maandag 24 mei 2021

 

Tuinfeest

Zaterdag 27 mei 2021

 

Proclamatie 3de kleuterklas en 6de leerjaar

Dinsdag 30 juni 2021

 

Laatste schooldag (einde 12u)

Woensdag 30 juni 2021

 

Begin zomervakantie

Donderdag 1 juli 2021

Opvang

De stedelijke Vzw Kinderopvang Leuven neemt in opdracht van de stad Leuven de administratie van de buitenschoolse opvang op zich, dit is de opvang voor en na school. U krijgt dus een aparte factuur voor de buitenschoolse opvang. De ouders dienen vóór hun kind voor de eerste keer wordt opgevangen het opvangdossier in te vullen en te ondertekenen. Verdere informatie vindt u terug in het huishoudelijk reglement van de Vzw Kinderopvang Leuven. Uren:

  • ’s morgens vanaf 07.00 tot 08.30
  • 's namiddags vanaf 16.00 tot 18.30
  • 's woensdags vanaf 12.30 tot 18.30

Lunch

Kinderen brengen een eigen lunchpakket mee. U kan kiezen voor gezonde soep bij de lunch. Bij de start van het schooljaar schrijft u in voor vaste dagen en voor het hele schooljaar.