Sport

 

Beste ouders van de Klare Bron

Op een open oudervergadering een tijdje geleden werd vanuit spontaan initiatief onder de aanwezige ouders de werkgroep ‘Sport & gezondheid’ in het leven geroepen. Voornaamste doelstelling van deze werkgroep is de al aanwezige sportieve werking en spirit alsmede het reeds aanwezige gezondheidsbeleid binnen de school verder te stimuleren en te ontwikkelen. De slagzin ‘een gezonde geest in een gezond lichaam ‘ zou dus meer en breder tastbaar moeten worden, dit zowel voor ouders, kinderen, leerkrachten, … kortom iedereen verbonden met de school.

Uit enkele verkennende gesprekken en wat studiewerk blijkt dit sport en gezondheidsconcept overigens ook sterk wetenschappelijk te worden ondersteund en zijn er hiervoor ook behoorlijk wat subsidies weg te kapen, wat natuurlijk een extra motivatie betekent om dit ook in onze school verder te integreren !

Het framework waarrond een ‘brede – fitte school’ kan werken bestaat uit 5 componenten, namelijk:

  1. promotie van actieve (lunch)breaks (sport en spel tijdens de pauze)
  2. promotie van actieve speelplaats (klimmen, klauteren en bewegen op de speelplaats)
  3. stimuleren van actief transport naar/van school (meer en veiliger trappen en stappen)
  4. stimuleren van gezondheidsgerelateerde onderwerpen binnen algemeen lescurriculum en niet uitsluitend binnen de lessen lichamelijke opvoeding
  5. uitbreiden van concept van actieve en brede opvang na schooltijd (geleide en begeleide actieve activiteiten aanbieden tijdens de opvang)

Daarnaast kan ook het aspect ‘gezonde voeding’ ruim aan bod komen.

De bedoeling is nu, naar analogie met andere al bestaande werkgroepen binnen de school (cultuur, tuin, verkeer, …), om ook deze werkgroep te voorzien van actieve, sportieve en gezondheidsminnende medewerkers om tot concrete acties te kunnen komen ! Vele handen en geesten maken licht en plezant werk !

Daarom durven wij hopen dat er heel wat sportieve mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vrienden en collega’s, meesters en juffen, … zich willen melden om hieraan mee te werken !

Bij interesse, graag een mailtje ! Let op, gezien de deadline van enkele subsidiedossiers al eind januari 2013 is; zou het handig zijn om al met enkele geïnteresseerden vrij snel te kunnen samen komen ter dossieropmaak hiervoor !

Het zou alvast fijn zijn om met een sportieve ploeg de Klare Bron om te toveren in de overigens eerste brede school te Leuven die dit gezondheids – en sportconcept uitd(r)aagt !

 

Sportieve en gezonde groeten !!!

 

Anita Van Domselaar (mama Aylie – Lusia – Kalina en Nikki)

anita.vandomselaar@uzleuven.be

 

Tomas Van den Bon (leerkracht L.O. Klare Bron)

tomas_vandenbon@hotmail.com

 

Stijn Vereecken (papa Per – Finn – Eppo)

stijn.vereecken@uzleuven.be