Spel-o-theek

De Spelotheek

Elke middag kunnen de kinderen speelgoed lenen uit onze spelotheek.

Doel is dat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor het speelgoed waarmee ze spelen op de speelplaats en hier respectvol mee omgaan.  De kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar bemannen de uitleendienst.

Zo vervelen we ons nooit meer op de speelplaats!