Ouderwerking

Ouderwerking De Klare Bron

De klare bron is een leefschool. Dat weten we allemaal. En er mag geleefd worden! Niet alleen door de leerlingen en de leerkrachten maar ook door de ouders. Die betrokkenheid kan zich vertalen op allerlei manieren. Eén ervan is een engagement bij de ouderwerking.

Dat engagement is zo klein of zo groot als je zelf wil. Het betekent niet dat je bij alle vergaderingen of activiteiten aanwezig moet zijn. Het is gewoon belangrijk dat er een draagvlak is van de ouders. En, niet te vergeten, het is ook gewoon plezant J.

  1. structuur

De ouderwerking van de klare bron bestaat uit:

–       de klasouders

–       de werkgroepen

–       de kerngroep

de klasouders

wie?

één of twee ouders per klas die zin hebben om zich te engageren

wat?

–       leerkrachten bijstaan met praktische hulp bij het organiseren van activiteiten

–       andere ouders contacteren voor hulp

–       één activiteit per jaar organiseren:

o   leefgroep 1 (kleuters): grootouderfeest en carnaval

o   leefgroep 2 (1e en 2de leerjaar): halloween, afzwaaifeest voor 3de kleuterklassers (alleen ouders van het eerste leerjaar)

o   leefgroep 3 (3de en 4de leerjaar): kerstmarkt (met ondersteuning van de leerkrachten)

o   leefgroep 4 (5de en 6de leerjaar): tuinfeest

–       meehelpen op andere activteiten

de werkgroepen

wie?

enkele ouders en telkens minstens één leerkracht

wat?

– tuin en milieu

–       organisatie van de tuinwerkdagen

–       onderhoud van de fietsjes op de kleuterspeelplaats

–       onderhoud van de tuintjes van de lagere school ism met de leerlingen

–       subsidie-aanvraag

–       afval sorteren op de speelplaats

–       zie ook:http://deklarebrontuin.blogspot.com/

–       …

– verkeer

–       organisatie van de strapdag, trophy

–       veiligheid schoolomgeving

–       subsidie-aanvraag

–       …

– sport en gezondheid

Bedoeling is om een door de ouders gedragen verlengstuk te zijn van de eigen schoolwerking op dit vlak.Initiatieven binnen deze werkgroep staan centraal rond 6 componenten: actieve speelplaats – actieve (lunch)breaks – actieve/brede opvang –actief schooltransport- educatief luik rond voordelen van beweging –gezonde voeding. Enkele vbn:

–       project koning Boudewijnstichting met oa plaatsen nieuwe speeltuigen ism werkgroep tuin

–       nieuw: subsidieaanvraag voor ‘Pimp je speelplaats’

–       gezonde hapjes op de activiteiten

–       tips voor meer beweging en gezonde voeding in de nieuwsbrief

–       …

– cultuur

–       subsidieaanvraag bij canon cultuurcel

–       tips in de nieuwsbrief voor een culturele activiteit in de buurt van Leuven

–       suggesties doen aan leerkrachten ivm voorstellingen of tentoonstellingen die ze met de leerlingen kunnen gaan zien

 

de kerngroep

wie?

alle ouders die zich meer willen engageren

wat?

–       4 x per jaar een open vergadering organiseren (data vastleggen, agendapunten verzamelen en opstellen, alle ouders uitnodigen, verslag maken, vergadering leiden)

–       adressenboekje opstellen

–       knopen doorhakken over onderwerpen die in de open vergadering aan bod zijn gekomen

–       financiën beheren

–       aanspreekpunt voor (klas)ouders zijn

–       ouderfuif organiseren

–        coördineren van activiteiten leefgroepen

–       opmaak en actualiseren van draaiboeken activiteiten

–       …

  1. contactmomenten

–       open vergadering: 4x per jaar, ALLE OUDERS ZIJN WELKOM! Er wordt telkens op voorhand een uitnodiging verstuurd met de voorlopige agenda en de vraag naar extra agendapunten. Er is ook telkens minstens één leerkracht en/of Begga aanwezig.

–       onderwerpen?

o   bespreken nieuwe initiatieven

o   gesprekken over de visie van de school

o   praktische organisatie van activiteiten

o   verslag van werkgroepen

o   financiën: hoeveel geld staat er op de rekening en wat kunnen we ermee doen?

o   …