Inschrijvingen 2017-2018

Hoe inschrijven ?

Bekijk onderstaande filmpje of download hier de brochure met de gedetailleerde info (versie 2017). Hier vindt ook u nog enkele nuttige tips.

Aanmelden voor inschrijvingen kan enkel in bepaalde periodes. De periodes voor 2017-2018 zijn vastgelegd op:

U kunt deze tijdslijn ook hier downloaden.

Dit filmpje geeft meer uitleg over hoe de vrije plaatsen worden verdeeld.

Op woensdag 22 februari 2017 van 9u tot 12u en op dinsdag 7 maart 2017 van 14u tot 16u kan je een kijkje komen nemen in onze school.

Op maandag 20 maart 2017 om 20u is er een info-avond voor nieuwe ouders!!

Kijkdagen / instapdagen eerste kleuterklas

Eenmaal ingeschreven kunnen toekomstige kleuters op verschillende momenten instappen. Voor elke instapdag organiseren wij een kijkdag.  Uw kind kan dan kennismaken met de toekomstige klas en de juf.  Dit gaat door elke dinsdag van de laatste week voor een vakantie: 21/2/17 en 28/3/17.

Voor de kinderen geboren tot en met:

01/03/15: instapdatum = 01/09/17

06/05/15: instapdatum = 06/11/17

08/07/15: instapdatum = 08/01/18

01/08/15: instapdatum = 1 februari 01/02/18

19/08/15: instapdatum = 19/02/18

16/10/15: instapdatum = 16/04/18

14/11/15: instapdatum = 14/05/18

31/12/15: instapdatum = 03/09/18

Aantal vrije plaatsen

  • Instapklas: 2
  • Eerste kleuterklas: 0
  • Tweede kleuterklas: 0
  • Derde kleuterklas: 0
  • Eerste leerjaar: 3
  • Tweede leerjaar: 1
  • Derde leerjaar: 1
  • Vierde leerjaar: 4
  • Vijfde leerjaar: 0
  • Zesde leerjaar: 0

Om in onze lagere school ingeschreven te worden moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar hele schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt.