Huiswerk

Er wordt huiswerk gegeven op maandag, dinsdag en donderdag. Huiswerk mag in principe niet langer duren dan 35 minuten.

Hoe als ouder helpen? Het huiswerk wordt liefst alleen gemaakt.  U kan het huiswerk wel samen met de kinderen nakijken, maar er wordt best niets weggegomd.  Heeft uw kind een fout gemaakt, zet de verbetering er dan liever naast.  Op die manier zien de leerkrachten waar de kinderen nog eventuele moeilijkheden hebben.

Er is huiswerkklas iedere maandag, dinsdag en donderdag van 15u30 tot 16u onder begeleiding door de juffen en meester.  In het begin van het schooljaar kunt u uw kind inschrijven voor de huiswerkklas.