Forum

Een aantal keer per jaar wordt een forum georganiseerd.  De datum van dit forum wordt op voorhand vastgelegd en meegedeeld via de nieuwsbrief.
Alle ouders zijn op deze momenten steeds welkom!

Wat is een forum?

Forum bij de kleuters

Daar komen al de kleuters samen in de turnzaal.
We tonen er ook onze werkjes, zingen projectliederen en natuurlijk zorgen de juffen voor een voorstelling!!

Forum bij de lagere school

De leerlingen van de lagere school brengen een voorstelling van iets wat ze de voorbije periode leerden.  Dit kan vanalles zijn: een toneeltje, een lied,  een dansje, een quiz,…
De beslissingen die genomen zijn op de leerlingenraad worden ook tijdens het forum aan alle kinderen en aanwezige ouders meegedeeld.