Leerlingenraad

Wie zit in de leerlingenraad?

1ste leerjaar:

2de leerjaar:

3de leerjaar:

4de leerjaar:

5de leerjaar:

6de leerjaar:

De leerlingenraad wordt gecoördineerd door juf Jessie en meester Pieterjan en wordt bijgewoond door juf Begga.

Wat doet de leerlingenraad?

De klassenvertegenwoordigers vertellen welke voorstellen, problemen, ideeën er in de klassenraad zijn gezegd. Ze bespreken deze thema’s en beslissen samen.

Als er problemen zijn, wordt er door de klassenvertegenwoordigers naar een oplossing gezocht. De oplossingen of nieuwe afspraken worden daarna meegedeeld aan de andere leerlingen.  Problemen die worden aangebracht kunnen gaan over refter, speelplaats, wc’s, schoolafspraken,…

Als er leuke voorstellen zijn in de klassenraad melden de klassenvertegenwoordigers dit op de leerlingenraad.Misschien heeft iemand in jouw klas wel een leuk idee voor een uitstap, project, activiteit, schoolfeest?

In de leerlingenraad wordt er gepraat over jullie voorstellen. De voorstellen worden verder uitgewerkt in de leerlingenraad of er wordt een werkgroep opgericht die het voorstel uitwerkt.

Met welke onderwerpen of thema’s kan je bij de leerlingenraad terecht?

Problemen maar zeker ook voorstellen en ideeën over:

refter
project
speelplaats
schoolfeest
wc’s
activiteit
schoolafspraken
kerstmarkt
uitstappen

En nog veel meer….