Leefgroep 3

Leefgroep 3 bestaat uit het 3de en 4de leerjaar

Screen Shot 2014-09-03 at 21.14.34

 

Rekenen, taal, muziek, Frans, verkeer,… wordt per leerjaar gegeven.
Project en de kringen doen we per leefgroep (3de en4de leerjaar samen)

Wat leren we in het 3de leerjaar?

Rekenen: we leren cijferen, we leren rekenen tot 1000, we oefenen onze tafels nog eens extra in, we oefenen op de meter, de liter, de kilogram en nog zoveel meer!
Taal: we lezen met onze leespartners, we leren spellingregels zoals de beroemde katten-en apenafspraak!
Frans wordt gegeven door juf Hilde aan de twee leerjaren.  We oefenen spelenderwijs vooral het spreken!
Verkeer wordt gegeven door juf Natalie aan de twee leerjaren

Wat leren we in het 4de leerjaar?

We cijferen en rekenen tot 10 000. Ook herhalen we regelmatig de tafels.
De klok leren we lezen tot op 1 minuut, zowel digitaal als analoog.
Ook rekenen met kommagetallen is nieuw dit jaar !
Verkeer wordt aan de 2 leerjaren gegeven door juf Natalie en Frans dooor juf Hilde.
Ook leren we veel zelfstandig werken aan werkstukjes en boekbesprekingen, soms alleen, soms per 2.

Leefgroep 3

Naast taal en rekenen werken we twee namiddagen per week ook aan project.  Het onderwerp van het project wordt gekozen door de leerlingen zelf.  Voor project werken we in leefgroepen dit betekent dat de twee leerjaren samenzitten.  Zo kunnen de jongere kinderen van de oudere kinderen leren.

Elke maandag hebben we vertelkring (per leerjaar)

Elke dinsdagochtend hebben we keuzekring (in leefgroep).  De leerlingen kiezen zelf waarover de kring gaat.   Dit kan zijn muziekkring, sportkring, hobbykring,…

Elke vrijdagochtend is er actuakring (in leefgroep).  De leerlingen brengen een artikel mee uit de krant.  Ze vertellen in eigen woorden wat ze gelezen hebben.  De andere leerlingen kunnen eventueel nog vragen stellen.  Zo zijn we steeds op de hoogte van wat in de wereld gebeurt!

Op vrijdag houden we leerlingenraad.  Daar wordt besproken wat de voorbije week goed verliep en wat níet zo goed verliep.  In het laatste geval proberen samen we naar oplossingen te zoeken.

Bezoek zeker ook onze volgende links:

Oefenen op het internet

 

De Herfst

 

België